Give all your money to the poor. Will you follow?

Others may feel differently. But for someone studying personal finance & investing like me who also would like to transfer the right knowledge and values to #2daughters, I find the story of the the rich man who consulted the Savior, very disturbing! It’s as if I’m in a dead-end, staring at a brick wall seeing some writing on the wall (like the image above). It seemed like all stuff I am discovering up to now will eventually end up useless!

What?! Sell my possessions and give the money to the poor?! Perhaps everyone, whether rich or poor at this very moment, will do the exact same thing the rich man did. He went away, was sad and grieved for he had great possessions. Honestly? I think even the poor would do that. 

I do. I don’t have great possessions yet. And with very little resources, I would question, why should I give to others when what I have is not even enough for me? I can not give what I don’t have! Hello?! In case I sell whatever I have, I’d rather use the proceeds which will definitely be insufficient still. Ako muna bago sila! (Me first before them!). Isn’t that how people, by nature, misbehave? 

Thankfully, I found this sensible note I can agree with. It reads:

“What does your money mean to you? Although Jesus wanted this man to sell everything and give his money to the poor, this does not mean that all believers should sell all their possessions. Most of his followers did not sell everything, although they used their possessions to serve others. Instead, this story shows us that we must not let anything we have or desire keep us from following Jesus. We must remove all barriers to serving him fully. If Jesus asked, could you give up your house? Your car? Your level of income? Your position on the ladder of promotion? Your reaction may show your attitude toward money-whether it is your servant or your master.”

(Above commentary is from the Life Application Study Bible, page 1436; published by Tyndale House Publishers, Inc.)

Therefore, having possessions and having the money or the lack of them is not the issue. Being rich or poor is not the issue. My attitude is the issue. Your attitude is the issue. No matter which strata you are in, in this society and generation, right now, while you’re reading up to this paragraph. 

This, I think, is the reason why there’s a saying “money is the acid-test of character” (credit to whoever said that). I once heard Francis Kong in a TV interview said that “money problem is an attitude problem.” Often because people misplace money in their lives. Money should always be a servant, and never a master, of our lives. May God help me to always keep that top-of-the-mind awareness.

Postscript 1/2: You can read the whole story of this rich man who was so attached to his great possessions in the link below:

Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. “There is still one thing you haven’t done,” he told him. “Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
Mark 10:21 NLT (http://bible.com/116/mrk.10.21.NLT )

PostScript 2/2: Incidentally, I am part of a community that teaches that the ultimate purpose of wealth/money is to love and serve others. See for yourself if you fit, click this now!

Advertisements

Gaano ka kasuwerte?

Kung nakakapag-school ka at hindi kailangan maglakad ng isang oras papunta at isang oras pabalik, di ba swerte ka?

Kung may baon ka at di kailangan mag-ulam ng asin, di ba swerte rin yan?

Kung hindi ka sa kuweba kailangan tumira kasama ang mga wild animals tulad ng ahas, swerte din bang matatawag yan?

Ang nasa ibaba (press “F5” key kung wala ang video ng #KMJS) ay isa sa mga nakakalungkot na kuwentong napanood ko: Continue reading

Lagi magpasalamat

Dapat laging pahalagahan ito: Being grateful.

Parati magpasalamat. May pera man o wala.

Kasi nga naman kung complainer (mareklamo) ka, lalo lamang lalayo sa’yo ang grasya (blessings)! Kaya para makasigurong lalapitan ka ng blessings, alam mo na ang gagawin mo. 🙂

May kasabihan akong nabasa noon na “gratefulness leads to contentment and abundance.”

Be very blessed by watching this life-changing discussions about gratefulness and other important life values: Continue reading

Relationship versus money

Relationship is still the most important of all. By that, I mean your relationship with God and His people.

Para maging makabuluhan ang relationship na ‘yan, ang pinakamahalagang katangian dapat ay “loving”(mapagmahal) ang uri ng relationship na ito.

 

 

Ang tamang technique Continue reading

Daloy ng pera

Dumadaloy ang pera kaya madalas tawagin itong “cashflow.”

Masayang isipin kung dumadaloy ito patungo sa’yo (inflow). Pero kung bumabaha ang paglabas ng pera (outflow), puwede maging miserable ang buhay ng isang tao.

Journal

Dahil marunong na kayo magsulat ng journal, may nahanap ako pwede n’yo magamit para sa inyong intentional awareness ukol sa pagdaloy ng grasya kahit allowance (at kaunting EARNings) pa lang yan sa ngayon.

Madali lang kasi “fill in the blanks” lang s’ya.

Pwede n’yo itong balik-balikan para makita ang inyong progress habang tumatakbo ang panahon. Ang totoo, malaking bagay din sa akin ang journal na ito. Hindi lang kasi s’ya pambata.

Kung seryoso ka sa tinatawag na financial stewardship (pangangalaga ng pinansyal na grasyang kaloob ng Maylikha sa atin), maige na balik-balikan ang fill-in-the-blanks na journal na ito.

I-click (sa ibaba) para makita ang Journal:

  • Nagalak ka ba sa pinagkagastusan mo kamakailan? Bakit?
  • Alin sa mga ginastusan mo ang pinagsisisihan mo ngayon? Bakit?
  • May spending habit/s ka ba na kailangan i-improve? Paano ang plano?
  • Paano ka pa makakapag-save?
  • Kapag malungkot(naiiyak)ka o masama pakiramdam mo, ano ang mga mabuting bagay na maari mong magawa na hindi mo kailangan gumastos ng pera?

Continue reading

Paano bibili kung sarado ang Philippine Stock Exchange (PSE)?

Sumasabay sa school ang operations ng PSE (Philippine Stock Exchange). Bukas sila 9:30am hanggang 3:30pm, Mondays to Fridays only. Kapag holidays, wala rin silang pasok.

So paano ka na maki-sosyo sa mga big tycoons ng bansa tulad ni Tony Tan (ng Jollibee)? Kailangan ba a-absent ka para lang dito?

Hindi kailangan mag-suffer ang school at iba pang gawain n’yo. Sabi nga natin, “on the side” lang ito. Sideline kumbaga. Di kailangang Continue reading

Why become rich?

Dear Ate and Bunso,

I want to be very clear why I want you to be wealthy.

[ Gusto ko maging maliwanag bakit nais ko kayong yumaman.]

For Ate: to have almost 6 Million 30 years from now. Of course if she only wants that amount. And for what? Just read on.

[ Para kay Ate: na magkaroon ng halos anim(6) na Milyon  tatlumpung taon mula ngayon. Siyempre, kung gusto n’ya lang ang ganyang halaga. At para saan? Magpatuloy lang sa pagbabasa. ]

whyinvest goals purpose

====

Journey with us as we study and navigate Personal Finance and Investing. Click join button in this facebook group/forum: Parents-Kids Personal Finance and Investing Journey (Parkid-PFI)

====

And more than that amount for Bunso because she has the time advantage. Again, I won’t force the issue if you don’t like that much money. Now, you still remember the story of “Ping at Pong,” right? In investing, the earlier you start, the better because TIME helps compound especially the earnings. That is IF Bunso, like her Ate, demonstrates that she can also truly save 🙂 Continue reading